Niet van toepassing. De tweemaandsrapportage over november - december betreft een informatief stuk.